WERKGROEPEN

Natuurlijkheid

Natuurlijkheid Voorzitter: Steven Degraer

In deze werkgroep werd nagedacht over hoe we in de toekomst dienen om te gaan met natuurlijkheid in het Belgisch deel van de Noordzee. Welke opportuniteiten liggen er op het vlak van impact-mitigatie, behoud en herstel en bestaan er nieuwe kansen voor de creatie van natuurlijkheid?

DOWNLOADEN

Blauwe Economie en Innovatie

Blauwe Economie en Innovatie Voorzitter: Gert Verreet

In deze werkgroep deed men aan visievorming over het toekomstig gebruik van de Noordzee. Welke belangrijke 'drivers for change' sturen de Blauwe Economie aan en welke grote trends voor toekomstige innovatie kunnen we identificeren?

DOWNLOADEN

Meervoudig ruimtegebruik

Meervoudig ruimtegebruik Voorzitter: Frank Maes

In deze werkgroep bekeek men de grote principes en mechanismen die in de toekomst kunnen leiden tot een meer doordacht en efficiënt gebruik van de schaarse ruimte in het Belgisch deel van de Noordzee. Welke synergieën bestaan er tussen de verschillende gebruikersfuncties binnen de randvoorwaarde van natuurlijkheid?

DOWNLOADEN