VISIE

Nl societal welfare

De Noordzeevisie 2050 werkt, op basis van de wetenschappelijke kennis en expertise in België, de belangrijkste principes uit om te komen tot de grondregels van good governance voor het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ), van vandaag tot 2050.
(Visie: NL - FR)

Voor de ontwikkeling van activiteiten op het BNZ worden drie kernprincipes of grondregels naar voor geschoven waaraan alle toekomstig activiteiten – idealiter - moeten worden getoetst. Deze kernprincipes kunnen als volgt gedefinieerd worden:

Natuurlijkheid is een basisrandvoorwaarde voor de ontwikkeling van het BNZ binnen al haar dimensies.

Het BNZ blijft ook in 2050 belangrijke gebruiksfuncties aanbieden om maatschappelijk welzijn te ondersteunen.

Tegen 2050 is het principe van meervoudig ruimtegebruik de norm voor alle ruimtegebruik binnen de BNZ.

VISIE 2050