PARTNERS

De langetermijnvisie Noordzee 2050 kwam tot stand in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden en betrokken burgers. Hieronder worden de logo's opgenomen van de instanties die een formele rol hebben gespeeld bij de organisatie van het achterliggend proces en/of waarvan medewerkers hiertoe bijdroegen. Dezelfde organisaties maken ook deel uit van de stuurgroep van de Think Tank North Sea die voortvloeide uit het proces van de Noordzeevisie 2050.